Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

UDMAFiC

Estructura de la Unitat Docent

 

Cap d’Estudis

Marta Navarro González

 

Gerent

Dr. Jaume Benavent Areu

 

Presidenta Subcomissió Infermeria

MªCarmen Alvira Balada

 

Coordinadors Docents MIR i IIR

  • EAP Comte Borrell. Núria Sánchez/MªCarmen Alvira
  •  EAP Casanova. Ethel Sequeira/Carmen Herranz
  • EAP Les Corts. Daniel Cararach/Mireia López

22 Tutors de Medicina de Família acreditats

 

8 Tutores d’Infermeria acreditades

 

21 Residents de MFiC

 

8 Residents d’Infermeria

 

Secretària de la Unitat Docent

Glòria Ballart

 

Tutor Hospitalari MIR

Dr. Xavier Bosch Aparici

 

Tutora hospitalària EIR

Sra. Laura Sancristóbal Taulé

 

Secretària Hospitalària 

Ascen Tejado

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es