Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

UDMAFiC

Estructura de la Unitat Docent

 

Cap d’Estudis

Marta Navarro González

 

Gerent

Dr. Jaume Benavent Areu

 

Presidenta Subcomissió Infermeria

MªCarmen Alvira Balada

 

Coordinadors Docents MIR i IIR

  • EAP Comte Borrell. Núria Sánchez/MªCarmen Alvira
  •  EAP Casanova. Alfonso Pérez/Marta del Moral
  • EAP Les Corts. Luisa Benito/Mireia López

22 Tutors de Medicina de Família acreditats

 

10 Tutores d’Infermeria acreditades

 

27 Residents de MFiC

 

10 Residents d’Infermeria

 

Secretària de la Unitat Docent

Glòria Ballart

 

Tutor Hospitalari MIR

Dr. Xavier Bosch Aparici

 

Tutora hospitalària EIR

Dra. Adela Zabalegui

 

Secretària Hospitalària 

MªJosé Vázquez

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es