Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

Qui som

Qui som CAPSBE?

Entitat que té atribuïda la gestió de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Clínic-Maternitat.

 

Missió - què volem fer?

Satisfer les necessitats de salut de la nostra població oferint-li serveis d’atenció primària i comunitària amb qualitat i eficiència.

 

Visió - què volem ser?

Volem ser els referents de salut de la nostra població aportant a la ciutadania confiança i seguretat en els serveis de salut que reben tots els ciutadans que atenem al llarg de la seva vida. 

Volem assolir l’excel·lència en tots els àmbits de la nostra organització i contribuir així al progrés sostenible del sistema sanitari.

Volem que els professionals es sentin partícips i orgullosos de pertànyer a la nostra organització.

 

Valors - en què creiem?

  • Professionalisme: Actuar sempre d'acord amb els valors de les nostres professions, posant al servei de la comunitat la millor atenció i la millor evidència científica, vetllant per la qualitat dels serveis i la seguretat de les persones.
  • Treball en equip: Treballar en cooperació per a uns objectius compartits, cercant la participació, el compromís i l'autonomia professional.
  • Innovació: Crear i aplicar noves formes de fer que impulsin la millora contínua.
  • Gestió Responsable: Vetllar per una gestió basada en la transparència i la gestió eficient dels recursos, que tingui en compte els aspectes ètics de les nostres decisions, i que es comprometi amb la responsabilitat social corporativa.
  • Respecte: Oferir un tracte humà i empàtic a les persones, respectant els seus drets individuals i col·lectius, la seva autonomia, i la seva diversitat.
  • Compromís amb la formació, la recerca i la docència: Promoure la formació, afavorir la recerca, i vetllar per oferir la millor docència als nostre alumnes i residents

 

 

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es