Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

Capacitat docent

La UDMAFIC Clínic-Maternitat te acreditades 7 places per residents de Medicina Familiar i Comunitària i 8 places per residents d’Infermeria Familiar i comunitària.

 

D’aquesta places enguany oferta: 7 places per MIR i 6 per EIR. 

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es