Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

Oferta Formativa

Aquesta any  la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Clínic-Maternitat oferta:

 

  • 7 places MIR que es distribuirán entre els 3 centres docents d’Atenció Primària
  • 6 places EIR que es distribuirán entre els 3 centres docents d’Atenció Primària
UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es