Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

Estudiants de Medicina

La Coordinació de la Docència de Pregrau de Medicina -Campus Clínic (UB), correspon als Professors Associats del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona: la Dra. Marta Catalán al CAP Casanova, el Dr. Antoni Sisó al CAP Les Corts i la Dra. Pilar Navarrete al CAP Comte Borrell.

 

L’assignatura optativa “Atenció domiciliària en el malalt agut, crònic i pal·liatiu”, coordinada pels nostres professors, i adreçada a estudiants de 3er curs del Grau, ha tingut una acceptació excel·lent per part de l’alumnat.. Els nostres centres també participen en “Introducció a la Salut”, assignatura obligatòria de primer curs de Medicina, on els estudiants es posen la bata blanca per primera vegada en un centre de salut.

 

Durant una bona part de l’any 2014 es va elaborar el Nou Pla Docent dins del marc normatiu de Bologna, elaborant una nova Assignatura obligatòria de 12 crèdits ECTS: Medicina Familiar i Comunitària, per alumnes de sisè de Medicina, amb 8 setmanes de pràctiques tutelades en els centres d’atenció primària (de dilluns a dijous més 2 guàrdies de 8 hores; aproximadament 176 hores).

 

L’objectiu fonamental és aproximar a l’alumne a la visió holística de la pràctica clínica de la Medicina Familiar i Comunitària, una pràctica que combina els aspectes clínics d’una bona praxi clínica, amb els aspectes humanistes, de comunicació i d’abordatge preventiu de la comunitat.

 

Els  grups que ja han realitzat les pràctiques tutelades al nostres centres han manifestat un grau alt de satisfacció de les mateixes.

 

 


GALERIA D'IMATGES

  • Foto
  • Foto
UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es